Gói Cước 3G

Gói Cước 3G

6TVD89

Dung lượng

360GB

Giá cước 445.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Ưu đãi liên tục 6 tháng mỗi tháng:
+ 2GB 1 ngày
+ Gọi miễn phí nội mạng< 20 phút + 50 phút ngoại mạng Dành sim đang dùng gói VD89

DATA12 6TVD89 gửi 1543

D30P

Dung lượng

30GB

Giá cước 99.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

+1GB 1 ngày
+1500 phút gọi nội mạng + 30 phút ngoại mạng Dành cho thuê bao thuộc danh sách ưu đãi

DATA12 D30P gửi 1543

MAX300

Dung lượng

30GB

Giá cước 300.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Gói cước miễn phí cước phát sinh

DATA12 MAX300 gửi 1543

MAX

Dung lượng

3.8GB

Giá cước 70.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Gói cước miễn phí cước phát sinh

DATA12 MAX gửi 1543

MAX100

Dung lượng

5.8GB

Giá cước 100.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Gói cước miễn phí cước phát sinh

DATA12 MAX100 gửi 1543

MAX200

Dung lượng

15GB

Giá cước 200.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Gói cước miễn phí cước phát sinh

DATA12 MAX200 gửi 1543

MAXS

Dung lượng

4GB

Giá cước 50.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Gói cước dành cho sim sinh viên

DATA12 MAXS gửi 1543

BIG70

Dung lượng

3.8GB

Giá cước 70.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Hết lưu lượng ngừng truy cập

DATA12 BIG70 gửi 1543

BIG90

Dung lượng

7 GB

Giá cước 90.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Ngắt kết nối
DATA12 BIG90 gửi 1543

BIG120

Dung lượng

12GB

Giá cước 120.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Ngắt kết nối
DATA12 BIG120 gửi 1543

BIG200

Dung lượng

22GB

Giá cước 200.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Ngắt kết nối
DATA12 BIG200 gửi 1543

BIG300

Dung lượng

36GB

Giá cước 300.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Ngắt kết nối
DATA12 BIG300 gửi 1543

M10

Dung lượng

200MB

Giá cước 10.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh 25đ/50kb
DATA12 M10 gửi 1543

Ghi chú : Không có