Gói Cước 4G

Gói Cước 4G

SPEED79

Dung lượng

2GB

Giá cước 79.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Mua thêm data 4G
Chú thích

+ 2GB Data tốc độ cao
+ 30 phút gọi nội mạng miễn phí
+ 30 SMS nội mạng

DATA12 SPEED79 gửi 1543

60G

Dung lượng

2GB

Giá cước 50.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Mua thêm DATA
Chú thích

+ Dành cho thuê bao nhận được tin nhắn
+ 2GB/ 1 ngày liên tục 30 ngày

DATA12 60G gửi 1543

MAX200

Dung lượng

15GB

Giá cước 200.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Miễn phí
DATA12 MAX200 gửi 1543

MAX300

Dung lượng

30GB

Giá cước 300.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Miễn phí
DATA12 MAX300 gửi 1543

Ghi chú : Không có