Gói eZcom

Gói eZcom

EZM100

Dung lượng

9 GB

Giá cước 100.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Dành riêng cho sim EZcom

DATA EZM100 gửi 1543

EZMAX

Dung lượng

5 GB

Giá cước 70.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Dành riêng cho sim EZcom

DATA EZMAX gửi 1543

EZM200

Dung lượng

20 GB

Giá cước 200.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Dành riêng cho sim EZcom

DATA EZM200 gửi 1543

D250

Dung lượng

24 GB

Giá cước 250.000 đ/6 Tháng
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

+ 4GB/Tháng liên tục 6 tháng
+ Chỉ dành cho sim EZcom của Vinaphone

DATA D250 gửi 1543

D500

Dung lượng

60 GB

Giá cước 500.000 đ/1 Năm
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

+ 5GB/Tháng liên tục trong 12 tháng
+ Chỉ dành cho sim EZcom của Vinaphone

DATA D500 gửi 1543

Ghi chú : Không có