Gói Đặc Biệt

Gói Đặc Biệt

D30P

Dung lượng

30 GB

Giá cước 99.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Mua thêm DATA
Chú thích

+ 1GB 1 ngày
+ 1500 phút gọi nội mạng
+ 30 phút ngoại mạng

DATA12 D30P gửi 1543

D30G

Dung lượng

30 GB

Giá cước 90.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Mua thêm DATA
Chú thích

+ 1GB tốc độ cao/ ngày

DATA12 D30G gửi 1543

D60G

Dung lượng

60 GB

Giá cước 120.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Ngừng truy cập
Chú thích

+2GB 1 ngày,
+ 1500 phút nội mạng
+50 phút ngoại mạng
Áp dụng cho thuê bao nhận được tin nhắn

DATA12 D60G gửi 1543

MAX100

Dung lượng

5.8 GB

Giá cước 100.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

5.8GB tốc độ cao, miễn cước vượt gói

DATA12 MAX100 gửi 1543

Ghi chú : Không có