Gói MAX

Gói MAX

MAX

Dung lượng

3.8GB

Giá cước 70.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Miễn phí cước phát sinh

DATA12 MAX gửi 1543

MAX100

Dung lượng

5.8GB

Giá cước 100.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Miễn phí cước phát sinh

DATA12 MAX100 gửi 1543

MAX200

Dung lượng

15GB

Giá cước 200.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Miễn phí cước phát sinh

DATA12 MAX200 gửi 1543

MAX300

Dung lượng

30GB

Giá cước 300.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Miễn phí cước phát sinh

DATA12 MAX300 gửi 1543

Ghi chú : Không có